Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Hội Thi Chym

Kính thưa bô lão pà con
Hum lay giời đẹp xanh trong ế nhề
Xin mời các bác tụ về .
Hội thi chym đẹp , hót mê nhứt làng .

Đơi là chim giời


Pà con xin chớ vội vàng
Không là chym sợ tác tan bay liền
Còn các pà lão hiền hiền 
Mau phụ ông lão kím xiền thưởng ngay

Đơi là chym cu đất ...hehe


Chym to , chym nhỏ hót hay
Liền ông , phụ lão vầu ngay thi tài
Giám khẩu tuyền dững chị hai
Xinh tươi chấm điểm mát tay cực kỳ

Lầu xin bắt đầu cuộc thi
Chym xinh , chym khỏe so bì tài nhaLầu ...lầu xin mời các liền ông cùng các bậc bô lão trong làng mời vầu hội thi chym lầu...hehe
Chúc pà con mí ngày nghĩ lễ xả chấy vui nha 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

!!!


Thế gian nhiều cái đểu kinh , có những kẻ tuyền dùng những ngôn từ có thật vào những lời nói để mà gian dối và hạ thấp lẫn nhau !!!!!!!!!!!!