Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Là Tôi

Một tôi với bốn hình hài
Người ơi ! có thấy tui tài lắm không ?