Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Lạc


Người đi ,
Bỏ nửa 
Chơi vơi .
Không thương ,
Không nhớ ,
Không lời 
Hỏi han .

Người đi 
Bỏ lại ,
Ngỡ ngàng.
Bỏ ...
Nữa còn lại , 
Giữa đàng
Ngược xuôi .

Hoàng hôn
phai nắng ,
riêng tôi .
Đi ...
Nhặt ...
Mảnh vỡ ,
Tim côi 
Ghép lành 
Oriole (PA 1/5/2014)