Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016Nhớ Cố Hương

Chiều xuống , sương mờ lạnh lẽo rơi
Dõi mắt nhìn theo chốn xa vời
Bâng khuâng lữ khách ... Hoàng hôn bạc
Lắng chút tâm tư ... dạ rối bời.

Nỗi nhớ đầy vơi mơ cố hương
Bóng ai thấp thoáng bước dặm trường
Bao mùa xa vắng - mùa xa vắng
Ru mãi cõi lòng thôi vấn vương ..