Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Gửi Mây


Nói thôi
Mà dạ không đành ...
Sợi thương 
Sợi nhớ 
Chòng chành 
Đa đoan.
Chiều buông
Ánh mắt
Vội vàng ...
Tìm trong 
Chiều vắng
Chút tàn 
Hoàng hôn.
Tà dương 
Tắt lịm trong hồn ...
À ơi ...  khoan nhặt 
Lời buồn gửi mây . 
PA (Oriole 28 / 12 /2013 )