Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Đang trong thời gian tự kỉ

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Tự Sự

Cuộc đời ...
Nhiều lắm giấc mơ
Xin em !
Đừng khép 
Ngây thơ xuân ngời .


Đừng gieo ...
Buồn tủi cho đời 
Mà nghe đắng đót
Trong lời thơ em !

Mặc đời ...
Lốm đốm vết lem
Em ơi ! Phá cách 
Chấm thêm màu hồng .

Cuộc đời ...
Là một dòng sông .
Có khí phẳng lặng ...
Đổi dòng trầm luân .

Trăm năm ...
Trong cõi hồng trầnb ,
Khổ đau hạnh phúc ...
Xoay vần can qua .


Thì thôi !
Hãy sống vui ca ,
Nghiêng vai trút gánh .
Cho ta nhẹ lòng 

ORIOLE (PA 5 /1 / 2014 )